Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kisah Banjar: Jaman Sakulah Baharu

Kisah Banjar: Jaman Sakulah Bahari


Kaganangan jaman sakulah bahari. Ampat kakawanan sunyaan balajar dalam kalas nang sama. Ismail duduk batatai meja wan Mutalib. Di balakang Ismail pulang meja Utuh. Meja si Amat pulang bahadapan wan meja guru. Nang pamintarnya Si Mutalib. Si Amat pulang tagak bujur ilah pembaris.
Hari Arba, pembalajarannya Bahasa Inggeris. Paguruannya bangaran Cikgu Tulamak. Awak sidin tagak lamak. Amun ma ajar muhak mirangutan. Di tangan cungking cungking maingkuti rotan hagan pahambatan. Ranai garutuk kelas kabila sidin ma ajar. Imbah talah palajaran Bahasa Inggris, lalu haja ditakuni guru saikung saikung murid-muridnya.
“Amat!” Ujar paguruan .
“Ya !” Galitiran Amat manyahuti takutan kada hingkat manjawab
“Kurihing napa sambatannya amun bahasa Inggris?” Gagarujut sisingut paguruwan imbah batakun.
Tadiam Amat satumat sambil bakiruh kupala nang kada gatal bapikir.
“Lakasi Amat, kurihing sambatannya mun bahasa Inggris?” Ujar paguruan nang mang ingkuti wan mamusut musut rotan di tangan.
Mutalib maras wan Amat. Gani e nya Si Amat. Tunjukannya kawan di higa. Lakas haja Si amat manjawab.
“Ismail, cikgu ,” jar Amat galudupan jantungnya parak handak rahai.
Nang paguruan tutulian, Talinga bacurik. Asaan sidin jawapan ngitu bujur.
“Bagus! Pintar banar ikam, Amat” jar gurunya bakurihingan
"Amun kaitu, tatawa pang Amat , napa sambatan bahasa Inggrisnyak?” Ujar gurunya pulang.
“Nah, iya am, ngalih banar handak manjawab” di dalam hati Amat bagarunum.
Amat gin bafikir.Tantu jawapannya kada jauh lawan ismail tadi. Nang parak wan Ismail, Mutalib
"Mutalib Cikgu!” Ujar Amat kada asa asaan.
“Hah!!!” Paguruannya takajut wan takalipik. Tasalah pamakanan luko, Si Amat nginik . Habang miyar muhak paguruan kasasarikan
“Cikgu, ampuni ulun,nang tadi tasalah manyambat, nang sabujur- bujurnya Utuh, cikgu ae,” ujar Si Amat bakurihingan.
Mandabuk Paguruan tajalipuk kana sakit jantung. Tumbar kalas kaya hayam sakataraan di buati ular sawa.
Tukang Karamput
Mahyus